Produkter

Produktion

För att kunna leverera en så bra produkt som möjligt satsar vi alltid på

utveckling och kvalitet.

Här kan ni se hur vi hanterar  produktionen.

Björkveden kommer frekvent med timmerbilar  tas omhand innan

den blir för gammal, på så vis försäkrar vi er en bra produkt.

Med lastmaskin fraktar vi sedan stockarna till såganläggningen för vidare processering.

Vi ser alltid till att investera i bra maskiner för vår tillverkning,  på så energismart och smidigt sätt kapa, klyva  vår brasved.  Allt avfall från sågningen återanvänds (sågspån, näver o.dyl) till uppvärmning av torkanläggningen.

Det är denna torkanläggning som gör det möjligt att du som kund får en produkt som är torr och håller högsta standard.

Veden packas manuellt i säckar vilket gör att säcken är välfylld med god kvalitet.

Den färdiga produkten som är redo att köras ut till dig som kund.